یک جلسه از پیچ وخم مکالمه را رایگان تماشا کنید

یک ایمیل هم برای شما ارسال شده است. اگر آن را ندیده‌اید حتما نگاه کنید. داخل این ایمیل یک هدیه ویژه نیز قرار دارد حتما آن را چک کنید!
 

 

صوت و جزوه این جلسه را دانلود کنید! 

صفحه محصول پیچ و خم مکالمه زبان انگلیسی!
تهیه پیچ و خم مکالمه با ۴۰٪ تخفیف