می تونی بحث درباره جملات سرگرمی متفرقه در انگلیسی + ترجمه فارسی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!