زمان حال استمراری در زبان انگلیسی | Continuous Present

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی
()

فهرست آموزش

دانلود ویدئو

بروزرسانی شده در 20ام اسفند , 1402

  • در این ویدئو و مقاله زمان حال استمراری را یاد خواهید گرفت.

در این آموزش رایگان زبان انگلیسی قرار است در مورد زمان حال استمراری در زبان انگلیسی صحبت کنیم. ویدئو بالا تماشا کنید. متن زیر نیز به شما کمک می‌کند.

Continuous Present in English:

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی:

Usage: to talk about an Action that is happening right now or will happen in the future 100 percent.

زمان حال استمراری صحبت کردن در مورد کاری که همین الان در حال انجام است یا در آینده نزدیک رخ می‌دهد.

To be v.: Am being, Is being, Are being

Helping v: Am, Is, Are

Sign: Adv. of Time for the present time ( now, right now, at the moment)  

نشانه زمان حال استمراری در زبان انگلیسی قید زمان حال است.

Structure for main v.: S. +helping V. + Progressive  v. (V. + ing) + O. +…..

ساختار زمان حال استمراری در زبان انگلیسی: فاعل +فعل کمکی + فعل اصلی حالت دوم( ingدار) + مفعول و …

Example with main v.:  

مثال با زمان حال استمراری:

+ I am breaking the window

من دارم پنجره رو می‌شکنم

–  I am not listening to you.

من در حال شنیدن (گوش دادن به) تو نیستم.

?   Am I breaking the window now?

آیا من در حال شکستن پنجره هستم؟

?- Am not I listening to you?

آیا من در حال گوش دادن به تو نیستم؟

مثال جمله مثبت با حال استمراری انگلیسی:

I am currently writing an article on sustainable living practices.

در حال حاضر دارم یک مقاله درباره روش‌های زندگی پایدار می‌نویسم.

She is studying for her exams all night.

او تمام شب برای امتحاناتش مطالعه می‌کند.

They are renovating their house to make it more energy-efficient.

آن‌ها دارند خانه‌شان را بازسازی می‌کنند تا آن را برای استفاده از انرژی بهینه‌تر کنند.

We are currently discussing the project’s progress in the meeting.

ما در جلسه در حال بحث درباره پیشرفت پروژه هستیم.

The company is implementing new policies to promote diversity and inclusion.

شرکت در حال اجرای سیاست‌های جدید برای ترویج تنوع و انطباق است.

۵ مثال جمله منفی با حال استمراری انگلیسی:

She is not studying for her exams right now.

او الان در حال مطالعه برای امتحاناتش نیست.

They are not playing soccer in the park at the moment.

آن‌ها الان در حال بازی فوتبال در پارک نیستند.

He is not watching TV while eating dinner.

او در حال تماشای تلویزیون در حالی که شام نمی‌خورد.

We are not studying for our exams this week.

ما در این هفته برای امتحاناتمان مطالعه نمی‌کنیم.

They are not working on a new project together.

آن‌ها در حال کار بر روی یک پروژه جدید به همراه هم نیستند.

مثال جمله سوالی با حال استمراری:

Is she studying for her exams right now?

   آیا او الان در حال مطالعه برای امتحاناتش است؟

Are they playing soccer in the park at the moment?

   آن‌ها الان در حال بازی فوتبال در پارک هستند؟

Is he watching TV while eating dinner?

   آیا او در حال تماشای تلویزیون در حالی که شام می‌خورد؟

Are we studying for our exams this week?

   ما در این هفته برای امتحاناتمان مطالعه می‌کنیم؟

Are they working on a new project together?

   آیا آن‌ها در حال کار بر روی یک پروژه جدید به همراه هم هستند؟

پنج مثال با حالت مجهول زمان حال استمراری:

The report is being written by Sarah right now.

گزارش در حال حاضر توسط سارا نوشته می‌شود.

The cake is being baked by my mom at the moment.

کیک در حال حاضر توسط مادرم پخته می‌شود.

The house is being painted by the workers this week.

خانه این هفته توسط کارگران رنگ آمیزی می‌شود.

The new software is being developed by the engineering team.

نرم‌افزار جدید در حال حاضر توسط تیم مهندسی توسعه داده می‌شود.

The tickets are being printed by the company for the concert next week.

بلیت‌ها برای کنسرت هفته آینده در حال حاضر توسط شرکت چاپ می‌شوند.


Structure for to be v. S. + to be V. + noun/adj.

ساختار با فعل to be در زمان حال استمراری انگلیسی:

  Example with to be v.:      

مثال با فعل to be برای زمان حال استمراری

+ I am being Crazy now

دارم دیونه می‌شوم.

– I’m not being a father now

من در حال پدر شدن نیستم

? Am I being cold now?

داره سردم میشه؟

?- Am not I being noisy?

پر سر و صدا نمی‌شوم؟

ده مثال جمله با حال استمراری انگلیسی

۱۰ سوال و جواب با حال استمراری در انگلیسی:

سوال: What are you doing right now?

جواب: I am typing an email to a client.

 – من در حال تایپ یک ایمیل به یک مشتری هستم.

سوال: Why is she laughing?

جواب: She is watching a funny movie.

 – او یک فیلم خنده دار تماشا می‌کند.

سوال: Where are they going?

جواب: They are traveling to Europe for vacation.

– آن‌ها برای تعطیلات به اروپا سفر می‌کنند.

سوال: Who are you talking to on the phone?

جواب: I am speaking with my sister.

– من با خواهرم صحبت می‌کنم.

سوال: What are we having for dinner tonight?

جواب: We are cooking spaghetti and meatballs.

– ما در حال پخت اسپاگتی و کتلت هستیم.

سوال: How long have they been waiting?

جواب: They have been waiting for the bus for half an hour.

– آن‌ها نیم ساعت است که منتظر اتوبوس هستند.

سوال: What is he reading?

جواب: He is reading a novel by Stephen King.

– او داستانی از استیون کینگ می‌خواند.

سوال: Why are you wearing a coat indoors?

جواب: I am feeling cold because the air conditioning is too high.

– من به دلیل اینکه تهویه هوا بسیار بالاست، سردی می‌کشم.

سوال: How often are they exercising?

جواب: They are working out at the gym three times a week.

– آن‌ها سه بار در هفته در باشگاه ورزشی تمرین می‌کنند.

سوال: When is the meeting ending?

جواب: The meeting is running late. It is still going on.

– جلسه دیر شروع شده است. هنوز ادامه دارد.


۱۰ جمله با حال استمراری و ترجمه فارسی

۱. She is reading a book right now.

   او در حال خواندن کتاب است.

۲. They are playing soccer in the park at the moment.

   آن‌ها در حال بازی فوتبال در پارک هستند.

۳. He is watching TV while eating dinner.

   او در حال تماشای تلویزیون در حالی که شام می‌خورد.

۴. We are studying for our exams this week.

   ما در حال مطالعه برای امتحاناتمان در این هفته هستیم.

۵. They are working on a new project together.

   آن‌ها در حال کار بر روی یک پروژه جدید به همراه هم هستند.

۶. She is listening to music while cleaning the house.

   او در حال گوش دادن به موسیقی در حالی که خانه را تمیز می‌کند.

۷. He is talking to his friend on the phone right now.

   او در حال صحبت با دوستش در تلفن است.

۸. They are waiting for the bus at the bus stop.

   آن‌ها در حال انتظار برای اتوبوس در ایستگاه اتوبوس هستند.

۹. She is practicing the piano in her room.

   او در حال تمرین پیانو در اتاقش است.

۱۰. We are walking in the park and enjoying the nice weather.

    ما در حال پیاده‌روی در پارک و لذت بردن از آب و هوای خوب هستیم.

نکات تکمیلی زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

استفاده زمان حال استمراری در جمله:

Positive

مثبت

Subject + am/ is/ are + Verb – ING

She is writing to her grandma now.

او داره برای مادربزرگ می‌نویسد.

Negative

منفی

Subject + am/ is/ are + not + Verb – ING

Is not = isn’t

Are not = aren’t

She isn’t writing to her grandma now.

او در حال نوشتن به مادربزرگش نیست.

Question

سوالی

Am/ is/ are + Subject + Verb – ING?

Is she writing to her grandma now?

آیا داره برای مادربزرگش مینویسه الان؟

کاربرد زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

To talk about things that are happening at the moment of speaking

صحبت کردن در مورد چیزهایی که در لحظه صحبت کردن اتفاق می افتد

    Don’t go out. It’s raining outside now.

     بیرون نرو الان بیرون بارون میاد

    To talk about things that happen again and again (a complaint)

     صحبت کردن در مورد چیزهایی که بارها و بارها اتفاق می افتد (شکایت)

    He’s always talking in class.

     او همیشه در کلاس صحبت می کند.

    To talk about things which are planned or arranged in the near future

     برای صحبت در مورد چیزهایی که در آینده نزدیک برنامه ریزی یا ترتیب داده شده است

    I am leaving for London tomorrow.

     من فردا عازم لندن هستم.

    To talk about things that are changing or developing

     برای صحبت در مورد چیزهایی که در حال تغییر یا توسعه هستند

    More and more English centers are mushrooming nowadays.

     امروزه مراکز انگلیسی بیشتر و بیشتر به صورت قارچ گونه رشد می کنند.


بسیار عالی دوستان عزیز امیدوارم زمان حال استمراری در زبان انگلیسی را خوب یاد گرفته باشید. مثال‌های بیشتری را در قسمت کامنت‌ها برای ما بزنید. سپاس از همراهی شما.

Pdf رایگان زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

می‌توانید pdf رایگان زمان حال استمراری را رایگان دانلود کنید و زمان حال استمراری را راحت یاد بگیرید.

دانلود pdf رایگان زمان حال استمراری


منبع: گروه آموزشی راسا

 اینستاگرام راسا زبان را برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید!

هرگونه سوالی دارید از ما در قسمت نظرات بپرسید.

سمت راست بالاترین امتیاز است! چپ کمترین!

میانگین امتیاز تعداد آرا

تا به حال رای داده نشده است. اولین نفر باشید!

دریافت ۵ زمان اصلی رایگان!
به همراه PDF فرمول تمام زمانها

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

لطفا فارسی تایپ کنید
صحیح وارد کنید مثل ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
ایمیل اصلی‌تان وارد کنید

17 thoughts on “زمان حال استمراری در زبان انگلیسی | Continuous Present

  1. English lover
    English lover میگوید:

    خیلی خوب زمان حال استمراری را توضیح دادید عالی بود سپاس از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

یکی از ۱۲ زمان اصلی انگلیسی را تست کنید!

پکیج زمان‌ها در انگلیسی

۱۲ زمان اصلی ۴ آینده در گذشته با تمرین و ۲ ورژن ویدئو!
زمان‌ها رو همین الان یاد بگیر!

۱۴۹ هزار تومان

فقط ۹۹ هزار تومان